Aktualności


19-09-2017 Wiadomości ogólne

Życie jest piękne

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przystąpiła do realizacji zadania publicznego pn. „ŻYCIE JEST PIĘKNE”, którego celem jest:

  • poprawa kondycji fizycznej beneficjentów,
  • poprawa kondycji psychicznej beneficjentów,
  • poprawa zdolności komunikacyjnych dzięki treningowi społecznemu,
  • poprawa funkcjonowania w rodzinie,
  • poprawa funkcjonowania społecznego,
  • stworzenie możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Do udziału zapraszamy mieszkańców Wielkopolski z niepełnosprawnościami różnego typu (fizycznymi i umysłowymi) i w różnym wieku (od lat 3 do 50+).

Oferujemy:

  • różnorodne działania rehabilitacyjne i terapeutyczne,
  • wsparcie merytoryczne i emocjonalne w ramach zajęć specjalistycznych dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
  • udział w życiu społecznym poprzez umożliwienie udziału w zajęciach o charakterze społecznym poza zwykłymi miejscami i sposobami funkcjonowania beneficjentów.

Okres realizacji projektu: 15.06.2017 – 22.12.2017.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

powrót