Aktualności


19-09-2017 Wiadomości ogólne

Wiem, że mogę

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w partnerstwie z Fundacją z Sercem, Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka” i Fundacją Fiedlerów przystąpiła do realizacji zadania publicznego pt. „Wiem, że mogę”, którego celem jest poszerzanie aktywności obywatelskiej i udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności oraz zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym.

Działania adresowane są do osób mieszkających w Wielkopolsce poza miastami grodzkimi w powiatach: poznańskim, śremskim i średzkim, z niepełnosprawnościami różnego typu (fizycznymi i intelektualnymi) i w różnym wieku (od lat 3 do 50+).

Projekt zakłada:

  • różnorodne działania rehabilitacyjne mające pozytywny wpływ na wszystkie sfery aktywności człowieka: fizyczną, psychiczną i społeczną,
  • dostosowanie działań rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości Beneficjentów,
  • wzrost udziału w życiu społecznym poprzez udział w zajęciach o charakterze społecznym poza zwykłymi miejscami i otoczeniem.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2017.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

powrót