Aktualności


10-07-2015 Wiadomości ogólne

10 lipca Słupca

Dnia 10 lipca 2015r. w siedzibie dwóch podmiotów ekonomii społecznej – Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Spółdzielni Socjalnej „Dobry Adres” w Słupcy odbyło się spotkanie konsultacyjne służące przygotowaniu ekspertyz oraz roboczej wersji podręcznika „Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej”. Udział w nim wzięli: Renata Nowinowska, kierownik ZAZ w Słupcy, Daniel Konieczka, prezes spółdzielni „Dobry Adres” oraz eksperci, którzy podjęli się przygotowania ekspertyz i podręcznika. Metodą burzy mózgów pracowano nad poręcznym narzędziem, które pozwoli zainteresowanym podmiotom na własne działania w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej przez osoby prawne angażującej osoby niepełnosprawne opuszczające ZAZ. Ustalono, że podręcznik zawierający 10 rozdziałów nasyconych praktycznymi poradami, szczegółowymi instrukcjami oraz niezbędnym kontekstem teoretycznym oraz wywiady z twórcami spółdzielni socjalnych zakładanych przy ZAZ będzie optymalnym rozwiązaniem. Zespół projektowy miał na uwadze wszelkie potrzeby informacyjne oraz wątpliwości i zastrzeżenia, jakie mogą mieć przedstawiciele ZAZ, dla których zagadnienie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w spółdzielni socjalnej jest nowe. Uwzględniono takie kwestie jak: argumenty przemawiające za spółdzielnią socjalną zakładaną przez osoby prawne, ścieżkę jej zakładania krok po kroku, źródła finansowania, kwestie księgowo-kadrowe, wsparcie OWES oraz szeroko pojęte lokalne budowanie klimatu wokół przyszłej spółdzielni.

Stawiając się w sytuacji przedstawiciela ZAZ, który myśli o założeniu spółdzielni socjalnej, doradca OWES przeprowadził wywiad z kierownictwem ZAZ oraz spółdzielni „Dobry Adres” – które to podmioty od dwóch lat kooperują, odnosząc przy tym wzajemne korzyści. Wywiad daje odpowiedzi na m.in. takie pytania, jak: skąd brać pomysł na działalność, jak podchodzą do zmiany pracy osoby niepełnosprawne i ich otoczenie, jak wygląda w praktyce współpraca obu podmiotów, wreszcie – zainteresowanie i pomoc samorządu, a także spojrzenie na spółdzielnię w kontekście osobistych wyzwań zawodowych. Wywiad nie pozwala zapomnieć o tym, co jest ostatecznym celem tych działań: rozszerzanie rynku pracy osób niepełnosprawnych i dążenie do ich sukcesywnego usamodzielniania. 

powrót