Aktualności


10-07-2015 Wiadomości ogólne

10 lipca Posada

Dnia 10 lipca 2015r. w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie odbyło się spotkanie konsultacyjne służące przygotowaniu roboczej wersji podręcznika „Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej”. ZAZ ten prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie.

Eksperci, którzy podjęli się przygotowania ekspertyz i podręcznika, rozmawiali z Iwoną Balcerzak. Opisała ona szczegółowo powstawanie spółdzielni socjalnej Kazimierzanka, której jest prezesem. Między innymi omówiono kwestię bezpiecznego i komfortowego przechodzenia osób niepełnosprawnych z ZAZ do spółdzielni. Cały zapis rozmowy z Iwoną Balcerzak w formie wywiadu zostanie dołączony do podręcznika.

Z kolei Mariusz Milżyński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie , podjął się, wspólnie z Mirosławą Rynowiecką prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, opracowania odpowiedzi na podstawowe wątpliwości czy dylematy powstające w procesie powstawania spółdzielni socjalnej w oparciu o potencjał ZAZ. W sposób szczególny potraktowane będą wątpliwości związane z ewentualną wzajemną konkurencją i z zasadami kooperacji. Zostaną one opublikowane w podręczniku w postaci rozdziału „FAQ”.

powrót