Aktualności


16-10-2015 Wiadomości ogólne

16 października Szklarska Poręba

Dnia 16 października 2015 r. w Domu na Białej Dolinie w Szklarskiej Porębie odbyło się pierwsze ze spotkań promujących model spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy ZAZ. O tym, jak model sprawdza się w praktyce i na jakie zapotrzebowania ZAZ odpowiada, opowiedzieli: Katarzyna Dobicka, współautor podręcznika poświęconego zagadnieniu, Tomasz Mika, ekspert ekonomii społecznej, Mariusz Milżyński, Prezes Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem i współtwórca spółdzielni socjalnych „Nowa Grodzka” i „Kazimierzanka”, Renata Nowinowska, Dyrektor ZAZ w Słupcy i współtwórca spółdzielni socjalnej „Dobry Adres” oraz Karolina Pawlak, doświadczony pracownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Omawiany temat spotkał się z dużym zainteresowaniem zabranych. Spółdzielnia socjalna tworzona przy zakładzie aktywności zawodowej może rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się zakłady w Polsce, m.in. zbyt mała liczba niepełnosprawnych pracowników podejmujących zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Omówiono, przedstawiając dobry przykład spółdzielni socjalnej „Dobry Adres” w Słupcy i spółdzielni socjalnej „Kazimierzanka” w województwie wielkopolskim, praktyczne aspekty tworzenia spółdzielni socjalnej przez osoby prawne i sposoby jej funkcjonowania, specyfikę zatrudnienia i aktywizowania osób niepełnosprawnych na poszczególnych poziomach chronionego rynku pracy. Prowadzący zwrócili uwagę na rolę regionalnych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które oferują profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.

Zebranym zaprezentowano roboczą wersję podręcznika „Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej”. Opracowanie to przekazane zostanie do konsultacji środowisku zakładów aktywności zawodowej (zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych) przed opublikowaniem w wersji finalnej. Narzędzie to, służące konkretną pomocą w tworzeniu spółdzielni, trafi do zainteresowanych uczestników organizowanych spotkań.

Realizatorem projektu jest Fundacja z Sercem, partnerem – powiat słupecki, natomiast partnerem społecznym – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która wsparła powstanie i działalność czterech spółdzielni socjalnych osób prawnych opartych na potencjale ZAZ. Projekt „Upowszechnianie modelu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej” jest dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

powrót