Aktualności


21-10-2015 Wiadomości ogólne

21 października Łęczna

Dnia 21 października 2015 r. w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się spotkanie promujące model spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy ZAZ. Funkcjonowanie tego rozwiązania przedstawiali: Renata Nowinowska, Dyrektor ZAZ w Słupcy, Krzysztof Błaszyk, prezes Fundacji z Sercem, Edyta Antkowiak, kierownik OWES w subregionie kaliskim oraz Joanna Żołądkowska, współautor podręcznika poświęconego zagadnieniu. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych – przedstawicieli ROPS, ZAZ, WTZ i ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego. Władze lokalne reprezentował Kazimierz Radko, sekretarz powiatu łęczyńskiego, a Powiatowy ZAZ w Łęcznej włączył się w organizację spotkania.

Omówiono, przedstawiając dobry przykład spółdzielni socjalnej „Dobry Adres” w Słupcy w woj. wielkopolskim, praktyczne aspekty tworzenia spółdzielni socjalnej przez osoby prawne i jej funkcjonowanie, a także specyfikę zatrudnienia i aktywizowania osób niepełnosprawnych na poszczególnych poziomach chronionego rynku pracy. Prowadzący wskazywali na wydatną pomoc regionalnych OWES oferowaną zainteresowanym organizacjom, zwłaszcza w nowej perspektywie programowania. Zebranym zaprezentowano roboczą wersję podręcznika pt. „Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej”, który poddany będzie konsultacjom ze strony przedstawicieli ZAZ (zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych) przed opublikowaniem w wersji finalnej. Narzędzie to, służące konkretną pomocą w tworzeniu spółdzielni, trafi do zainteresowanych uczestników organizowanych spotkań.

Idea okazała się na tyle interesująca, iż już w trakcie spotkania ze strony przedstawiciela powiatu łęczyńskiego rozpoczęło się szukanie rozwiązań służących powołaniu spółdzielni przy gospodarzu spotkania – Powiatowego ZAZ w Łęcznej.

– Dla ZAZ taka spółdzielnia byłaby szansą na umieszczenie kolejnych naszych absolwentów na rynku pracy, co otworzyłoby miejsca dla następnych osób z niepełnosprawnością czekających na miejsce w zakładzie – powiedziała Małgorzata Paprota, dyrektor Powiatowego ZAZ w Łęcznej, członek Zarządu Związku Pracodawców ZAZ.

Realizatorem projektu jest Fundacja z Sercem, partnerem – powiat słupecki, natomiast partnerem społecznym – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która wsparła powstanie i działalność czterech spółdzielni socjalnych osób prawnych opartych na potencjale ZAZ. Projekt „Upowszechnianie modelu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej” jest dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

powrót