Aktualności


27-10-2015 Wiadomości ogólne

27 października Tuchola

Dnia 27 października 2015r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się kolejne z serii spotkań upowszechniających tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne przy zakładach aktywności zawodowej. Na pytania licznie przybyłych przedstawicieli ZAZ, regionalnych OWES, stowarzyszeń, centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej i lokalnych grup działania odpowiadali: Daniel Konieczka, prezes Spółdzielni Socjalnej „Dobry Adres” w Słupcy, Krzysztof Błaszyk, prezes Fundacji z Sercem, Edyta Antkowiak, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim oraz Joanna Żołądkowska, współautor podręcznika „Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej”. Wersja robocza podręcznika – narzędzia służącego realizacji celów projektu – została rozdana przedstawicielom zainteresowanych organizacji, by zgłosiły one swoje uwagi.

Lucyna Karnowska, Kierownik Zakładu w Tucholi, będącego gospodarzem spotkania, powiedziała: „Przeczytałam podręcznik, jest naprawdę dobry. To potrzebna rzecz, bo daje szczegółowe instrukcje i wyjaśnia wątpliwości, które nieuchronnie pojawiają się przy pomyśle utworzenia spółdzielni socjalnej”.

Realizatorem projektu jest Fundacja z Sercem, partnerem – powiat słupecki, natomiast partnerem społecznym – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która wsparła powstanie i działalność czterech spółdzielni socjalnych osób prawnych opartych na potencjale ZAZ. Projekt „Upowszechnianie modelu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej” jest dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

powrót