Aktualności


28-10-2015 Wiadomości ogólne

28 października Sztum

Dnia 28 października 2015r. w eleganckiej sali jadalnej w Barlewiczkach prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej „Pod Dobrym Aniołem” w Sztumie (woj. pomorskie) odbyła się, przy bardzo wysokiej frekwencji, czwarta z serii zaplanowanych, konferencja poświęcona spółdzielniom socjalnym zakładanym przez osoby prawne przy zakładach aktywności zawodowej. Przykłady dobrych praktyk z Wielkopolski oraz kwestie formalne tego rozwiązania prezentował zespół projektu w składzie: Krzysztof Błaszyk, prezes Fundacji z Sercem, Daniel Konieczka, prezes Spółdzielni Socjalnej „Dobry Adres” w Słupcy, Edyta Antkowiak, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim oraz Joanna Żołądkowska, współautor podręcznika „Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej”. Zgromadzeni goście w toku dyskusji zadawali wiele konkretnych pytań, dając dowód dużej potrzeby informacji w zakresie rozszerzania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych i systemowego wsparcia w swojej pracy na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Mam już pomysł na spółdzielnię. Zapraszam zebranych do współpracy. Otworzymy kawiarenkę, jest sprzęt, jest pomieszczenie, przy dobrej woli i odpowiednich ludziach powinno nam się udać” – powiedziała Anna Serocka, kierownik ZAZ w Sztumie, który gościł uczestników konferencji.

Wysoki poziom wiedzy merytorycznej prowadzących oraz w przystępny sposób przekazanego doświadczenia w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej na zakończenie spotkania nagrodzono gromkimi brawami.

Realizatorem projektu jest Fundacja z Sercem, partnerem – powiat słupecki, a partnerem społecznym – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która wsparła powstanie i działalność czterech spółdzielni socjalnych osób prawnych opartych na potencjale ZAZ. Projekt „Upowszechnianie modelu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej” jest dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

powrót