O nas

 

Fundacja z Sercem to ekspercka organizacja, której głównym celem jest tworzenie trwałych rozwiązań służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Dotychczasowe nasze działania, oparte głównie na społecznej pracy specjalistów, skupiały się wokół ekonomii społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim na styku obu dziedzin.

Dlatego ściśle współpracujemy z instytucjami z obu sfer – na przykład z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi prowadzącą Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej czy z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych.

Uważamy bowiem, że powiązanie rehabilitacji z ekonomią społeczną daje wymierne społeczne korzyści. Obecnie realizujemy projekt „Upowszechnianie modelu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej”, dzięki któremu wypracowywane jest konkretne narzędzie: podręcznik zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby prawne w taki sposób, by mogły one stwarzać miejsca pracy absolwentom zakładów aktywności zawodowej i innych podmiotów reintegracyjnych.