Projekt FIO

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja z Sercem rozpoczyna realizację projektu pn. „Upowszechnianie modelu spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Realizowane zadanie publiczne jest odpowiedzią na sygnalizowane przez zakłady aktywności zawodowej trudności z wypuszczaniem osób niepełnosprawnych na otwarty i chroniony rynek pracy. Spółdzielnie socjalne funkcjonujące przy ZAZ są narzędziem zwiększającym szanse na zatrudnianie osób niepełnosprawnych poza zakładem aktywności zawodowej.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 spotkania szkoleniowe i 1 podsumowujące w różnych regionach Polski, podczas których zaprezentowana zostanie wersja robocza podręcznika „Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne przy zakładzie aktywności zawodowej” oraz dobre praktyki związane z działalnością spółdzielni socjalnej przy ZAZ. Do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i animatorów ekonomii społecznej.

Przewidywany termin spotkań – październik i listopad 2015 r.

Partnerem projektu jest Powiat Słupecki.